گروه هنری یک لحظه کارگردانی و ساخت #فیلم #موزیک_ویدیو #تیزر_تبلیغاتی #کلیپ_تخصصی_عروس_و_داماد تصویربرداری #سینمایی #عکس_هوایی #فیلم_هوایی #عکاسی_360_درجه #عکاسی_حیوانات_خانگی #تصویربرداری_صنعتی تدوین #سینمایی #تلویزیونی #مستند #موشن_گرافیک #مونتاژ آموزش #عکاسی #فیلمبرداری #ادیت #تدوین #نرم_افزار ***خروجی تصویر با کیفیت "یک لحظه" :) ------------------------- فتحی 09117115250 محمد 09372370038 مصطفا پرداخت آنلاین پایین صفحه http://www.yeklahzehgroup.ir 2019-05-25T19:06:28+01:00 text/html 2019-05-20T19:35:21+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه آموزش تدوین فیلم - آموزش مونتاژ کلیپ http://www.yeklahzehgroup.ir/post/162 <div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#3366ff"><b>آموزش تدوین فیلم و کلیپ در مازندران</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div><a href="https://www.uplooder.net/img/image/18/dd8388dd6dec0202dbf06800b943f596/Editing-tutorial.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/91/d4fa7f5d5d073e6a6f68dc979bbc37fb/Editing--WEB.jpg" alt=""></a></div><div><br><div style="text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/BeptDTuryAOsOMPOBY_pSw" target="_blank" title=""><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/99/ea7cf5732688887045d7414a37a38698/Telegram-Messenger.jpg" alt=""></div><div><b><font color="#33ccff">نخستین گروه تدوین و جلوه های ویژه در تلگرام</font></b></div></a></div></div> text/html 2019-05-14T10:00:34+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکس هوایی بابلسر - مازندران http://www.yeklahzehgroup.ir/post/161 <div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>عکس هوایی بابلسر - مازندران</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.uplooder.net/img/image/23/dcc1814ece517c72bdd62e23edad09ea/Babolsar-Aerial---B.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/75/4b3bd9b9060327aa6d767f2685de8b3b/Babolsar-Aerial--.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#009900">برای نمایش بزرگتر روی عکس کلیک کنید</font></b></div> text/html 2019-05-13T07:04:39+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه نخستین گروه تصویربرداری هوایی در مازندران http://www.yeklahzehgroup.ir/post/160 <div style="text-align: center;"><div><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div></div><div><font size="4"><br></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6600" size="5"><b style="">-نخستین گروه تصویربرداری هوایی در مازندران-</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#993399" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/20844" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div> text/html 2019-05-11T10:18:28+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکس هوایی نوشهر مازندران http://www.yeklahzehgroup.ir/post/158 <div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a><br><br><br></font></i></div></div></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#cc6600">عکسبرداری هوایی نوشهر - مازندران</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.uplooder.net/img/image/39/712252aec6f21ac4ed62be377c46fcd2/Noshahr--B.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/26/09c8f49b85a13b6d220a3b681fc3fbc5/Noshahr--.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#009900">برای نمایش بزرگتر روی عکس کلیک کنید</font></b></div> text/html 2019-05-02T07:41:32+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه تیزر تبلیغاتی فست فود http://www.yeklahzehgroup.ir/post/157 <div style="text-align: center;"><div><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div><div><font size="4"><br></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#993399"><b>__ تیزرتبلیغاتی فست فود __</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/yONNg" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div> text/html 2019-04-30T14:50:05+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه تصویربرداری هوایی مازندران http://www.yeklahzehgroup.ir/post/156 <div style="text-align: center;"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><div style="display: inline !important;"><i style=""><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه" style=""><font size="2"><font color="#cc0000" style="">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff" style="">یک لحظه</font></font></a></i></div></div><div style="text-align: center;"><div style="display: inline !important;"><i style=""><br></i></div></div><div style="text-align: center;"><div style="display: inline !important;"><font size="4"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><div style="display: inline !important;"><font color="#00cccc" size="4"><b style="">نخستین گروه تصویربرداری هوایی شمال کشور</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><div style="display: inline !important;"><font color="#00cccc" size="4"><b style=""><br></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qmwz_site_picture.jpg" alt=""></div> text/html 2019-03-21T12:27:28+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه خبر فوری میدان ساعت ساری !!! http://www.yeklahzehgroup.ir/post/155 <div style="text-align: center;"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div><font size="4"><i><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></i></font></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/Be50L" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div>&nbsp; text/html 2019-02-17T10:15:26+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکس هوایی پارک ملل ساری (گروه هنری یک لحظه) http://www.yeklahzehgroup.ir/post/154 <div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6600" size="5"><b style="">عکس هوایی پارک ملل ساری</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.uplooder.net/img/image/50/fc53022ae7a529a14588c1d5dad1b40f/Melal-site---B.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/97/23d7f148420c3f235995a0559177deeb/Melal-site--.jpg" alt=""></a></div> <div style="text-align: center;"><div><b><font size="3" color="#009900">برای نمایش بزرگتر روی عکس کلیک کنید</font></b></div><div><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"></a><br><div></div></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div></div> text/html 2019-02-09T10:32:54+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکاسی از حیوانات خانگی (گروه هنری یک لحظه) http://www.yeklahzehgroup.ir/post/153 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">عکاسی حیوانات خانگی (مازندران)</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.uplooder.net/img/image/34/8f12e45b9b0393d34c03a2b6e954493f/Dog.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/7/ab8b85d54f8e9412da1aa342797baf17/Dog--.jpg" alt=""></a></div><div><div><b><font size="3" color="#009900">برای نمایش بزرگتر روی عکس کلیک کنید</font></b></div><div></div></div><div><font size="6"><br></font></div><div><font size="6"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><div><font size="6"><br></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-24T08:32:53+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه تایپوگرافی موزیک ویدیو محسن چاوشی http://www.yeklahzehgroup.ir/post/152 <div style="text-align: center;"><b><font size="4">موزیک ویدیو محسن چاووشی تایپوگرافی&nbsp;&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="4" style=""><i style="">اثر گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" style=""><i style=""><font color="#6633ff"><br></font></i></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/abLLo" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div> &nbsp;<div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-20T11:20:05+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکس هوایی 360 درجه پارک ملل ساری http://www.yeklahzehgroup.ir/post/151 <div style="text-align: center;"><b style=""><font size="5">عکس 360 درجه <font color="#33ccff">پارک ملل</font> ساری</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.uplooder.net/img/image/98/51eef9b1a4e204da4dab157e82bdc5e0/Melal.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/28/50817e129f1f751764e99df1e2878abe/Melal--.jpg" alt=""></a></div> <div style="text-align: center;"><div><div><b><font size="3" color="#009900">برای نمایش بزرگتر روی عکس کلیک کنید</font></b></div><div></div></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-18T19:25:53+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه جلوه های ویژه سینمایی فیلم، کلیپ و تیزر http://www.yeklahzehgroup.ir/post/149 <div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/wl52j" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-17T18:23:18+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکسبرداری پانوراما هوایی شهر آمل http://www.yeklahzehgroup.ir/post/148 <div style="text-align: center;"><div><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div><div><b><font size="4" color="#33cc00"><br></font></b></div><div><b><font size="4" color="#33cc00">عکسبرداری هوایی شهر آمل - مازندران</font></b></div><div><b><font size="4" color="#33cc00"><br></font></b></div><div><a href="https://www.uplooder.net/img/image/5/9488dac5a1190b078abd7f3972122d51/Amol---B.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/49/b39784c0a4996aae1955528050ed0449/Amol--.jpg" alt=""></a></div><div><div><b><font size="3" color="#009900">برای نمایش بزرگتر روی عکس کلیک کنید</font></b></div><div></div></div><div><br></div></div> text/html 2019-01-12T11:15:24+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه پشت صحنه موزیک ویدیو ریزال محمدی http://www.yeklahzehgroup.ir/post/147 &nbsp; &nbsp; <iframe src="https://tamasha.com/embed/oqVNn" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459">    </iframe> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-12T11:08:23+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکسبرداری از حیوانات خانگی http://www.yeklahzehgroup.ir/post/146 <div style="text-align: center;"><b><font size="4">عکسبرداری از حیوانات خانگی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.uplooder.net/img/image/27/b59f16ad531b3170a2fd1ea8921afcb1/IMG-6853.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/65/15bc4780a5ed50cf572d910c28fc7d39/IMG-6853--.jpg" alt=""></a></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div>