گروه هنری یک لحظه کارگردانی و ساخت #فیلم #موزیک_ویدیو #تیزر_تبلیغاتی #کلیپ_تخصصی_عروس_و_داماد تصویربرداری #سینمایی #عکس_هوایی #فیلم_هوایی #عکاسی_360_درجه #عکاسی_حیوانات_خانگی #تصویربرداری_صنعتی تدوین #سینمایی #تلویزیونی #مستند #موشن_گرافیک #مونتاژ آموزش #عکاسی #فیلمبرداری #ادیت #تدوین #نرم_افزار ***خروجی تصویر با کیفیت "یک لحظه" :) ------------------------- فتحی 09117115250 محمد 09372370038 مصطفا پرداخت آنلاین پایین صفحه http://www.yeklahzehgroup.ir 2019-01-18T23:47:27+01:00 text/html 2019-01-18T19:25:53+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه جلوه های ویژه سینمایی فیلم، کلیپ و تیزر http://www.yeklahzehgroup.ir/post/149 &nbsp; &nbsp; <iframe src="https://tamasha.com/embed/wl52j" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459">    </iframe> text/html 2019-01-17T18:23:18+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکسبرداری پانوراما هوایی شهر آمل http://www.yeklahzehgroup.ir/post/148 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/95/48506cb273d0d6352bf6bc4af9521506/Amol.jpg" alt=""> text/html 2019-01-12T11:15:24+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه پشت صحنه موزیک ویدیو ریزال محمدی http://www.yeklahzehgroup.ir/post/147 &nbsp; &nbsp; <iframe src="https://tamasha.com/embed/oqVNn" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459">    </iframe> text/html 2019-01-12T11:08:23+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکسبرداری از حیوانات خانگی http://www.yeklahzehgroup.ir/post/146 <div style="text-align: center;"><b><font size="4">عکسبرداری از حیوانات خانگی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/27/b59f16ad531b3170a2fd1ea8921afcb1/IMG-6853.jpg" alt=""> text/html 2019-01-12T06:53:05+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه ساخت آرم استیشن Arm station http://www.yeklahzehgroup.ir/post/145 &nbsp; &nbsp; <iframe src="https://tamasha.com/embed/y5MqZ" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459">    </iframe> text/html 2019-01-10T16:12:09+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکسبرداری اماکن تاریخی http://www.yeklahzehgroup.ir/post/144 <div style="text-align: center;"><b><font size="5">عکاسی از اماکن تاریخی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/20/fe95da6c5e6f9c63dba7ade2075144ad/central-Mosque-2-.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/12/9ebf396ef45974f49910e0b359440dbd/DJI-0036--.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/79/48046b0a45274af24b49a0d0ed8ef58b/Shah-baloo-zahed-(Ahoo-dasht-vilage-in-Amol-to-Chamestan)---.jpg" alt=""></div> text/html 2019-01-10T13:23:12+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکس هوایی 360 درجه شهرداری ساری http://www.yeklahzehgroup.ir/post/143 <div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">عکاسی 360 درجه مازندران</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/50/ba31b88a85884e5d6d9ed003396dfae1/G0035270-Panorama-.jpg" alt=""></div> text/html 2019-01-09T17:41:39+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکسبرداری هوایی پانوراما نوشهر (گروه هنری یک لحظه) http://www.yeklahzehgroup.ir/post/142 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/17/86d6b7ee18be8d2ce97dc115e17a3a84/Noshahr.jpg" alt=""> text/html 2019-01-09T17:11:57+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه پروژه فیلم بدلکاری (سینمای عالیوود) http://www.yeklahzehgroup.ir/post/141 &nbsp; &nbsp; <iframe src="https://tamasha.com/embed/2ljJ7" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459">    </iframe> text/html 2019-01-09T10:44:56+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکسبرداری تبلیغاتی (گروه هنری یک لحظه) http://www.yeklahzehgroup.ir/post/140 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/31/6211d90472ce1f781629c50eb1508926/Zeytoon-Kenare-01.jpg" alt=""> text/html 2019-01-09T10:37:21+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکسبرداری از ماه گرفتگی (گروه هنری یک لحظه) http://www.yeklahzehgroup.ir/post/139 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/3/84f87c7f066c67c2bd1f56cf35d58b4f/IMG-9326.jpg" alt=""> text/html 2019-01-09T10:30:04+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکسبرداری از ستارگان (گروه هنری یک لحظه) http://www.yeklahzehgroup.ir/post/138 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/54/5650dedde744ef8f2e08cda3ea8a10f0/YLG---Star-trail.jpg" alt=""> text/html 2016-10-19T17:48:07+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه فیلم هوایی ارتفاع 1200 متری - فیلم مستند اسپهبد خوردشید http://www.yeklahzehgroup.ir/post/135 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">⭕️&nbsp;</font><span style="font-size: small; font-family: IRANSans, Tahoma; text-align: right;">فیلم هوایی ارتفاع 1200 متری - فیلم مستند اسپهبد خوردشید&nbsp;</span><font size="2">⭕️⭕️⭕️ گروه هنری یک لحظه</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/dPhlV/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><br><br><div style="text-align: center;"><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><a href="https://t.me/yeklahzehgroupads" target="" title="ارتباط با آیدی در تلگرام">برای تماس از طریقِ تلگرام اینجا (روی این آیدی <b>YekLahzehGroupAds@</b> ) کلیک (لمس) کنید</a></div> text/html 2016-09-19T07:44:54+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه فیلم هوایی پروژه نیلوفر آبی - صدا و سیمای مازندران - http://www.yeklahzehgroup.ir/post/133 <h1 class="vone__title" style="text-align: center; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma !important;"><font size="2"><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial;">⭕️&nbsp;</span>فیلم هوایی پروژه نیلوفر آبی (صدا و سیمای مازندران)&nbsp;<span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial;">⭕️</span><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial;">⭕️</span><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial;">⭕️ گروه هنری یک لحظه</span></font></h1><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial;"><br></span></font></div><div id="14742711422161874"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/hd0OI/vt/frame"></iframe></div></div> <div style="text-align: center;"><br><br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><a href="https://t.me/yeklahzehgroupads" target="" title="ارتباط با آیدی در تلگرام">برای تماس از طریقِ تلگرام اینجا (روی این آیدی <b>YekLahzehGroupAds@</b> ) کلیک (لمس) کنید</a></div> text/html 2016-09-04T18:57:18+01:00 www.yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه فیلم هوایی پروژه شهرک صنعتی آمل - مازندران http://www.yeklahzehgroup.ir/post/129 <h1 class="vone__title" style="color: rgb(75, 75, 75); text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-family: IRANSans, Tahoma !important;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 26px;">⭕️&nbsp;</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: tahoma;"><font size="2">فیلم هوایی شهرک صنعتی آمل - مازندران&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 26px;">⭕️⭕️⭕️ گروه هنری یک لحظه</span></span></h1><br><div style="text-align: justify;"><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Q7f9L/vt/frame" height="360" width="640" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> <div style="text-align: center;"><br><br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><a href="https://t.me/yeklahzehgroupads" target="" title="ارتباط با آیدی در تلگرام">برای تماس از طریقِ تلگرام اینجا (روی این آیدی <b>YekLahzehGroup@</b> ) کلیک (لمس) کنید</a></div>